Diseases

Name

Schistosomiasis

Names alternate

Bilharzia
Snail fever
Katayama fever

Parents
(1) Febrile Illness
Agents
(1) Schistosoma haematobium > Schistosoma > Flatworms (Platyhelminthes) > Metazoa (Animalia)
(2) Schistosoma japonicum > Schistosoma > Flatworms (Platyhelminthes) > Metazoa (Animalia)
(3) Schistosoma mansoni > Schistosoma > Flatworms (Platyhelminthes) > Metazoa (Animalia)
Populations
(1) Human (Homo sapiens sapiens) > Primate > Placental mammal (Eutheria) > Mammal (Mammalia) > Vertebrate > Animal (Animalia)
Transmission
(1) Water-borne
Documents
(1) WHO: Schistosomiasis (None)
(2) Wikipedia: Schistosomiasis (2015)
Created

2015-07-27 21:17:15+00:00

Modified

2015-09-01 19:35:50.298329+00:00