Diseases

Name

Pinworm infection

Names alternate

Threadworm infection
Enterobiasis
Oxyuriasis

Parents
(1) Dermatologic infection
(2) Gastroenteritis
Agents
(1) Enterobius vermicularis > Enterobius > Nematodes (Nematoda) > Metazoa (Animalia)
Populations
(1) Human (Homo sapiens sapiens) > Primate > Placental mammal (Eutheria) > Mammal (Mammalia) > Vertebrate > Animal (Animalia)
Transmission
(1) Casual contact
(2) Fomite
(3) Ingestion
Documents
(1) CDC: Parasites - Enterobiasis (also known as Pinworm Infection) (2013)
Created

2015-07-27 16:11:42+00:00

Modified

2015-09-11 17:09:20.342527+00:00